Bel ons: 0031 (0)541 - 662918

Disclaimer

Disclaimer

Alle informatie ( teksten, beeldmateriaal en animaties) welke op de website worden getoond vallen onder de wettelijke bescherming van intellectueel eigendom of onder auteursrecht. De gepresenteerde Informatie op deze website mag op generlei wijze worden gereproduceerd, opgeslagen of gedistribueerd zonder schriftelijke toestemming van Venturasol Vastgoed b.v.
Deze website is met de meeste zorg samengesteld. Gegevens op deze Internetsite benaderen de werkelijkheid zo veel mogelijk. Afbeeldingen en omschrijvingen kunnen van de werkelijkheid afwijken. Eventuele wijzigingen en fouten in de verstrekte informatie zijn voorbehouden. Voor nieuw te bouwen projecten geldt dat deze bij de aanvang van het project wordt opgemaakt waardoor de uiteindelijke uitvoering kan afwijken van de gegeven informatie in de website. Aan de vermelde informatie op deze website kan derhalve geen recht of aanspraak worden ontleend. In de aankoopcontracten met de verkopende partij zullen de bindende voorwaarden geregeld zijn. Eventuele geschillen tussen koper en Venturasol Vastgoed b.v. worden afgehandeld volgens het Nederlands recht.

Aansprakelijkheid

Voor enige schade, die ontstaat als gevolg van bezoek aan deze site of van het afgaan op onjuiste informatie op deze site is Venturasol Vastgoed b.v. niet aansprakelijk, tenzij rechtens zou worden vastgesteld dat Venturasol Vastgoed b.v. opzet of grove nalatigheid kan worden verweten. Ondanks de zorg die door ons aan de correcte invoer van de gegevens van de aangeboden koopobjecten en de gegevens van nieuwbouwprojecten wordt besteed, kan Venturasol vastgoed b.v. niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten, omissies, onvolkomenheden in de gegevens. Bezoekers en /of gebruikers van onze site kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door ons aangeboden informatie en prijzen, of de gevolgen van eventuele via de informatie ontstane transacties. Venturasol vastgoed b.v. behoudt zich het recht voor zonder aankondiging vooraf wijzigingen aan te brengen in prijzen. Deze website kan hyperlinks bevatten naar andere websites. Venturasol vastgoed b.v. is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie op deze sites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan dergelijke gekoppelde websites.